Skip to main content

Sådan kan patientens netværk hjælpe

Hvad kan og bør patientens netværk hjælpe med og hvordan kan sundhedsvæsnet inddrage og støtte netværket bedre, er nogle af de spørgsmål et hold af eksperter giver perspektiver på ved dette webinar.

Debat om kronisk nyresygdom på Folkemødet 2023

Debat på Folkemødet 2023 sætter fokus på en overset folkesygdom - kronisk nyresygdom. Sygdommen flyver under radaren i den danske sundhedsdebat, på trods af at sygdommen er stærkt udbredt. 

Debat om diagnoser på Folkemødet 2023

Debat på Folkemødet 2023 om diagnoser fokuserer på KOL og lungekræft, som er to af de sygdomme, der kræver særlige behov for sundhedsfremmende indsatser og andre typer af sundhedsindsatser. 

Debat om livskvalitet på Folkemødet 2023

Debat på Folkemødet 2023 om livskvalitet fokuserer på to perspektiver – nemlig hvordan den opleves af patienterne og hvordan den beregnes ud fra formler; fx QALY

Debatmøde om livskvalitet - set med patientens øjne

Mødet sætter fokus på livskvalitet set med patienternes øjne. Tre interessante oplæg ved en patientrepræsentant, psykolog og pårørenderepræsentant bidrager til perspektiver på, hvad livskvalitet er for patienter, som efterfølgende danner baggrund for dialog blandt deltagerne.