Skip to main content

Ændrede normer stiller nye krav til praksislægers viden om LGBT+-patienter

Køn og seksualitet er til debat disse år. Det stiller nye krav til praktiserende lægers viden om LGBT+-personers særlige sundhedsudfordringer. Lægerne skal ’op på beatet’ – de skal ikke være eksperter, men de skal sætte sig ind i tingene, og gøre sig umage med at rumme LGBT+-patienterne, lyder budskabet fra Jan Fouchard.

PODCAST: Lægedage 2022: S1E3

Bevidsthed om egne værdier skaber bedre behandling

Samtaler om tro, håb og eksistens kan være vanskelige at tage. Ikke desto mindre vil det være en stor fordel for læger i almen praksis at tage livtag med berøringsangsten og sætte egne værdier i spil i samtalen med patienterne. Det vil i sidste ende føre til bedre behandling, lyder budskabet fra Niels Christian Hvidt, der har forsket i emnet i en årrække.

PODCAST: Lægedage 2022: S1E2

Tyndhudet eller tykhudet - omsorgstræthed i almen praksis

Stadig flere praktiserende læger bliver ramt af omsorgstræthed og udbrændthed, bl.a. som følge af stigende forventningspres. Det slider på indlevelsesevnen, slår solide skår i arbejdsglæden, og kan i værste fald føre til isolation, angst, depression, misbrug og PTSD. Stærke samarbejdsrelationer og et fokus på kollegaernes velbefindende kan være med til at forebygge omsorgstræthed i almen praksis, siger krisepsykolog Rikke Høgsted. 

PODCAST: Lægedage 2022: S1E1