Årets patientdebat: Reel patientindflydelse

Vi afdækker virkeligheden bag alle de fine ord om patientindflydelse og fælles beslutningstagning. Med indflydelse følger ansvar. Vil patienter gerne have det ansvar? Mener politikerne reelt, at vi skal give patienterne medindflydelse på deres egen behandling. Kan lægerne leve op til de flotte intentioner i daglig praksis?

Ændrede normer stiller nye krav til praksislægers viden om LGBT+-patienter

Køn og seksualitet er til debat disse år. Det stiller nye krav til praktiserende lægers viden om LGBT+-personers særlige sundhedsudfordringer. Lægerne skal ’op på beatet’ – de skal ikke være eksperter, men de skal sætte sig ind i tingene, og gøre sig umage med at rumme LGBT+-patienterne, lyder budskabet fra Jan Fouchard.

PODCAST: Lægedage 2022: S1E3

Bevidsthed om egne værdier skaber bedre behandling

Samtaler om tro, håb og eksistens kan være vanskelige at tage. Ikke desto mindre vil det være en stor fordel for læger i almen praksis at tage livtag med berøringsangsten og sætte egne værdier i spil i samtalen med patienterne. Det vil i sidste ende føre til bedre behandling, lyder budskabet fra Niels Christian Hvidt, der har forsket i emnet i en årrække.

PODCAST: Lægedage 2022: S1E2

Tyndhudet eller tykhudet - omsorgstræthed i almen praksis

Stadig flere praktiserende læger bliver ramt af omsorgstræthed og udbrændthed, bl.a. som følge af stigende forventningspres. Det slider på indlevelsesevnen, slår solide skår i arbejdsglæden, og kan i værste fald føre til isolation, angst, depression, misbrug og PTSD. Stærke samarbejdsrelationer og et fokus på kollegaernes velbefindende kan være med til at forebygge omsorgstræthed i almen praksis, siger krisepsykolog Rikke Høgsted. 

PODCAST: Lægedage 2022: S1E1

Arkitekt med kronisk bihulebetændelse

Arkitekt Maja Svane fortæller om sine kvaler med kronisk bihulebetændelse, der uden medicin for mange kræver gentagne operationer dybt oppe i næsen. Maja Svane er ’kun’ opereret én gang, og hun havde det voldsomt skidt flere uger efter, fortæller hun.

Brandmand med kronisk bihulebetændelse

Brandmand Johnny Leth Ochwat fortæller her om de voldsomme gener ved næsepolypper. De seneste seks år har han været igennem fem operationer for lidelsen, der er gået hårdt ud over hans lugte- og smagssans. Polypperne gør bl.a., at han ikke længere kan lugte røg, når han er ude som brandmand.