Skip to main content

Årets patientdebat: Reel patientindflydelse

Vi afdækker virkeligheden bag alle de fine ord om patientindflydelse og fælles beslutningstagning. Med indflydelse følger ansvar. Vil patienter gerne have det ansvar? Mener politikerne reelt, at vi skal give patienterne medindflydelse på deres egen behandling. Kan lægerne leve op til de flotte intentioner i daglig praksis?