Skip to main content

Debatmøde om livskvalitet - set med patientens øjne

Mødet sætter fokus på livskvalitet set med patienternes øjne. Tre interessante oplæg ved en patientrepræsentant, psykolog og pårørenderepræsentant bidrager til perspektiver på, hvad livskvalitet er for patienter, som efterfølgende danner baggrund for dialog blandt deltagerne.