Skip to main content

Debat om diagnoser på Folkemødet 2023

Debat på Folkemødet 2023 om diagnoser - har vi et diagnosehierarki Danmark?

Debat på Folkemødet 2023 om diagnoser fokuserer på KOL og lungekræft, som er to af de sygdomme, der kræver særlige behov for sundhedsfremmende indsatser og andre typer af sundhedsindsatser. Patienterne, deres pårørende og de sundhedsprofessionelle oplever, at sundhedsvæsenet underprioriterer disse diagnoser. Hvem rammes, hvorfor og hvad er konsekvenserne?

Medvirkende
Peter Meldgaard, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Ulla Weinrich Møller, overlæge, formand, Dansk Lungemedicinsk Selskab, Berit Andersen, professor, Institut for Klinisk Medicin og næstformand i Det Etiske Råd, Jens Søndergaard, praktiserende læge, professor, Syddansk Universitet, Torben Mogensen, formand, Lungeforeningen og Vibeke Westh (Soc.), regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden 

Moderatorer
Anja Bo, journalist og Ulrik Lassen, professor, klinikchef, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet