Skip to main content

Debat om kronisk nyresygdom på Folkemødet 2023

Debat på Folkemødet 2023 om kronisk nyresygdom - en overset folkesygdom

Debat på Folkemødet 2023 sætter fokus på en overset folkesygdom - kronisk nyresygdom. Sygdommen flyver under radaren i den danske sundhedsdebat, på trods af at sygdommen er stærkt udbredt. Hvilke udfordringer og løsningsforslag er forbundet med tidlig opsporing af kronisk nyresygdom og hvad er de samfundsøkonomiske konsekvenser heraf? Og bør nyresygdomme overordnet set komme på den politiske dagsorden og blive en del af den offentlige debat?

Medvirkende
Pernille Mørk Hansen, cheflæge, Afdeling for Nyresygdomme, Herlev og Gentofte Hospital, Jens Søndergaard, praktiserende læge, professor, Syddansk Universitet, Michael Buksti, direktør, Nyreforeningen, Malene Deele, landsformand, Nyreforeningen (videointerview) og Trine Birk Andersen (Soc.), projektsygeplejerske, regionsrådsmedlem, Region Sjælland

Moderator
Anja Bo, journalist