Skip to main content

De store sundhedsplaner - Fra patient til beslutningstager

PatientAkademiets konference sætter fokus på patienternes ønsker til fremtidens sundhedsvæsen. ’Fem mærkesager for patienterne’, som er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, hvor patienter har bidraget med perspektiver på patientinddragelse i de store sundhedsplaner, præsenteres. Derudover er der et spændende oplæg om ’Hvis jeg var patient i sundhedsvæsenet i dag’. Patientforeningsrepræsentanter drøfter med dels sundhedsprofessionelle og dels politikere i to paneldebatter, hvad de ønsker sig af fremtidens sundhedsvæsen.