Skip to main content

Tyndhudet eller tykhudet - omsorgstræthed i almen praksis

Stadig flere praktiserende læger bliver ramt af omsorgstræthed og udbrændthed, bl.a. som følge af stigende forventningspres. Det slider på indlevelsesevnen, slår solide skår i arbejdsglæden, og kan i værste fald føre til isolation, angst, depression, misbrug og PTSD. Stærke samarbejdsrelationer og et fokus på kollegaernes velbefindende kan være med til at forebygge omsorgstræthed i almen praksis, siger Rikke Høgsted.

Rikke Høgsted er krisepsykolog og forfatter, og hun afholdt mandag på LægeDage 2022 kurset med titlen ’Tyndhudet eller tykhudet’, som omhandlede omsorgstræthed i almen praksis. I podcasten her fortæller hun om de vigtigste pointer fra kurset, og giver gode råd til at forebygge omsorgstræthed i almen praksis.

 

Om Rikke Høgsted:

Rikke Høgsted er krisepsykolog, forfatter og foredragsholder samt stifter af Institut for Belastningspsykologi. Hun har skrevet flere bøger, bl.a. ’Grundbog i belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde’. Der ud over har udviklet kurset ’Digitalt Grundkursus i Belastningspsykologi’, som vandt Arbejdsmiljørådets pris i kategorien ”Psykisk Arbejdsmiljø” i 2022. Kurset er omdrejningspunktet i et stort sygefraværsprojekt, der bliver evalueret af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Rikke beskæftiger sig med mentale risikoerhverv, og har tidligere hjulpet kriseramte mennesker, løst opgaver i Irak og Afghanistan og ydet danske rederier bistand ved ulykker, gidseltagning og andre kritiske hændelser rundt om i verden. De senere år har hun undervist ledere og medarbejdere fra social- og sundhedsvæsenet, beredskabs- og retsvæsenet, institutions- og undervisningsverdenen samt medieverdenen.

 

Vært: Anne Mette Steen-Andersen