Skip to main content

Ændrede normer stiller nye krav til praksislægers viden om LGBT+-patienter

Køn og seksualitet er til debat disse år. Det stiller nye krav til praktiserende lægers viden om LGBT+-personers særlige sundhedsudfordringer. Lægerne skal ’op på beatet’ – de skal ikke være eksperter, men de skal sætte sig ind i tingene, og gøre sig umage med at rumme LGBT+-patienterne, lyder budskabet fra Jan Fouchard.

Jan Fouchard er speciallæge i samfundsmedicin, og han var tirsdag på LægeDage 2022 med til at afholde kurset med titlen ’LGBT+-venlig praksis’. Kurset tog udgangspunkt i ny dansk forskning om LGBT+-gruppens særlige udfordringer og behov, og havde fokus på de praktiserende læger som nøglepersoner i forebyggelse og sundhedsfremme blandt seksuelle og kønslige minoriteter. I podcasten her giver Jan Fouchard bl.a. bud på, hvordan man som praktiserende læge – med små midler og få ændringer – kan skabe en LGBT+-venlig praksis med plads til alle patienter.   

Om Jan Fouchard:

Jan Fouchard er uddannet speciallæge i samfundsmedicin. Han har været ansat som afdelingslæge i Enhed for Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud i Sundhedsstyrelsen. Under denne ansættelse startede hans arbejde med at kortlægge og indsamle data om LGBT+-personers udfordringer i sundhedsvæsenet.

I dag er Jan Fouchard pensioneret, men han holder stadig foredrag om LGBT+-personers udfordringer i det danske sundhedsvæsen målrettet ansatte i både primær- og sekundærsektoren.   

Vært: Anne Mette Steen-Andersen