Skip to main content

Konference om CAR-T

Kalder nye innovative behandlingsregimer på nationale løsninger?  Spænder Danmark ben for sig selv, når det gælder om at få innovative behandlinger hurtigt frem til patienterne?

Danmark er blandt de lande, som er længst bagud, uagtet at der ikke er mange læger herhjemme, som er uenige i at CAR-T tegner meget lovende.

De nye behandlinger er dyre, men ofte er der tale om once-in-a-lifetime behandlinger med helbredende effekt. Deres effekt er overbevisende, men de er belyst i små populationer, og derudover stiller de krav til sygehusenes organisering.

Skal Danmark dreje på knapper for at kunne komme hurtigere i gang med behandlinger som CAR-T og i så fald, hvilke knapper?

 

Program

12.30 - 12.40: Velkomst

v. Elisabeth Gammelgaard Ludvig, konferencier

 

12.40 - 13.00: Hvad er CAR-T?

 • Perspektiver og udfordringer for patient, hospital og samfund.
 • Hvordan ser fremtidens behandling med CAR-T ud?

v. Thomas Stauffer, specialeansvarlig overlæge, Odense Universitetshospital

 

13.00 – 13.20: Europæisk overblik (foregår på engelsk)

 • Hvilke lande har taget CAR-T i brug? Hvordan har de tre lande, der er længst fremme grebet ibrugtagningen an? Hvad gør EBMT for at sikre dataindsamling og fælles behandlingstandarder?
 • Indblik i kliniske og infrastrukturelle perspektiver og patientomfang

v. Anna Sureda, forkvinde for EBMT

 

13.20 – 13.35: CAR-T i et nationalt perspektiv

 • Hvor er vi med CAR-T behandling i Danmark i dag? 
 • Hvordan kan vi skabe samarbejde på tværs af centre?

v. Henrik Frederiksen, formand fagligt udvalg Danish Comprehensive Cancer Center, overlæge og professor, Odense Universitetshospital

 

13.35 – 13.45: Opsamling

v. Elisabeth Gammelgaard Ludvig, konferencier

 

13.45 – 14.05: Er sundhedssystemet klar til nye innovative behandlinger?

 • Hvordan adskiller de nye teknologier sig fra andre lægemidler?
 • Hvilke afledte samfundsøkonomiske effekter er der ved de nye behandlingsformer?
 • Hvordan kan innovative prisaftaler/modeller bidrage til at danske patienter får adgang til innovative behandlinger?

Interview med Flemming Sonne, administrerende direktør Amgros, Henrik Vestergaard, viceadministrerende direktør i Lif og Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi, VIVE. 

 

14.05 – 14.15: Opsamling

v. Elisabeth Gammelgaard Ludvig, konferencier

 

14.15 – 14.30: Pause

 

14.30 – 14.55: Hvilke fordele er der ved behandling med CAR-T fra et patientperspektiv?

Interview med Leif Vestergaard, patientrepræsentant i Medicinrådet udpeget af Danske Patienter, tidl. direktør for Kræftens Bekæmpelse

 

14.55 – 15.15: Dansk ibrugtagning af innovative lægemidler trænger til et serviceeftersyn

v. Lars Kjeldsen, ledende overlæge afdeling for blodsygdomme Rigshospitalet

 

15.15 – 15.25: Opsamling

v. Elisabeth Gammelgaard Ludvig, konferencier

 

15.30 – 16.10: Politiske debatter

 • Er det tilfredsstilende, at DK halter så langt efter vores nabolande ift. behandling med CAR-T
 • Hvordan mener I, at de nye behandlinger kan komme danske patienter til gode? 
 • Skal der prioriteres anderledes?

 

Deltagere:

Karin Friis Bach (B), formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg

Christoffer Buster Reinhardt (C), formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden

Martin Geertsen (V), sundhedsordfører, folketingsmedlem

Liselott Blixt, Medlem af sundhedsudvalget, folketingsmedlem (løsgænger)

Leif Vestergaard, patientrepræsentant i Medicinrådet udpeget af Danske Patienter, tidl. direktør for Kræftens Bekæmpelse

Henrik Vestergaard, viceadministrerende direktør i Lif

Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi, VIVE

Lars Kjeldsen, ledende overlæge afdeling for blodsygdomme Rigshospitalet

 

16.10 – 16.15: Afrunding og Tak for i dag

v. Elisabeth Gammelgaard Ludvig, konferencier

 

Konferencen var sponsoreret af BMS, Novartis, Janssen og Gilead.