Skip to main content

Debat om 10-års planen for psykiatrien

Alle taler om psykiatrien. Men hvor står vi mht. forbedringer i behandlingen af personer med de svære psykiske lidelser? Hvordan sikrer vi bedre behandling af de alvorlige sindslidelser?

Med Sundheds- og Socialstyrelsens 37 anbefalinger til et løft af psykiatrien er regeringens 10-års plan rykket et skridt nærmere, men er retningen rigtig?

Dansk Selskab for Affektive Lidelser og Psykiatrisk Tidsskrift inviterer til debat om de alvorlige psykiske lidelser glemmes i politikernes fokus på den generelle mentale sundhed. 

På dette debatmøde fortæller eksperter og en patientrepræsentant om udfordringer, løsninger og ønsker til en stærk 10 års-plan for mennesker med svær psykisk lidelse.

 

Debatmødet blev afholdt den. 8. juni 2022 fra 16.00 til 18.00

 

Moderatorer:

Maj Vinberg, Professor og overlæge, leder af forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet , formand for Dansk Selskab for Affektive Lidelser

Elisabeth Gammelgaard Ludvig, journalist

 

Program

16.00 - 16.10: Velkomst

v. Maj Vinberg, faglig moderator og Elisabeth Gammelgaard Ludvig, journalistisk moderator.

 

16.10 - 16.30: Hvilke udfordringer i systemet risikerer en person med bipolar-lidelse i dag at løbe ind i?

 • Hvor falder patienterne typisk igennem i systemet? 
 • Hvor skal der sættes ind for, at vi undgår, at det sker i fremtiden? 
 • Hvad vil være ’best practise’ ? 
 • Hvilke tre ønsker har du til 10-års planen?

v. Lars Vedel Kessing, dr.med, professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Psykiatrisk Center København.

 

16.30 – 16.50: Hvor skal der sættes ind ift. behandling af svær depression?

 • Hvor slår personer med svær depression sig typisk på systemet?
 • Hvor skal der sættes ind for, at vi undgår, at det sker i fremtiden? 
 • Hvad vil være ’best practise’ her? 
 • Hvilke tre ønsker har du til 10-års planen?

v. Poul Videbech, professor og overlæge, Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, professor, overlæge, dr. med. på Psykiatrisk center Glostrup

 

16.50 - 17.10 Udfordringer og ønsker set fra et brugerperspektiv?

 • Udfordringer set fra et brugerperspektiv ift. overgange, behandling, recovery, behandlere, tilfældigheder og brugernes forskellige behov
 • Erfaringer og ønsker ift. recovery
 • Tre konkrete ønsker til 10-årsplanen og behandlere

v. Mynte (Gudmunda Arnardottir) , Patientrepræsentant, underviser på Skolen for Recovery, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery og forfatter til bogen "Bipolar for begyndere" 2021

 

17.10 - 17.30: Hvilke anbefalinger vil have størst effekt for personer med svær psykisk lidelse?

 • Beskrivelse af de nu udfordringer på området
 • Baggrund for arbejdet og fokus med de 37 anbefalinger
 • Hvordan kommer vi videre?
 • Hvilke anbefalinger vil have størst effekt for personer med svær psykisk lidelse?

v. Gitte Ahle, overlæge i Gadeplansteam og Botilbudsteam på PC Amager. Fhv. formand for Dansk Psykiatrisk Selskab.

 

17.30 - 17.55: Debat

Hvordan sikrer vi, at mennesker med en svær psykisk lidelse ikke forsvinder i et politisk fokus og prioritering af mental sundhed?

v. Maj Vinberg, Lars Vedel Kessing, Poul Videbech, Gitte Ahle og Mynte (Gudmunda Arnardottir

 

17.55 - 18.00: Afrunding

v. Maj Vinberg, faglig moderator og Elisabeth Gammelgaard Ludvig, journalist.

 

Mødet er sponsoreret af Teva